Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill: Play Novel
Autor překladu: Chendler

    bvnv  

Obsah:

Úvod
Kapitola 1
Naslouchej pozorně 1-6
Osudové setkání 2-1
Těžkosti se zbraní 2-4
Hrozba z hůry 2-9
Po boji 2-16
Chodba základní školy 4-2
Chodba základní školy 4-5 (str. 10)


Sborovna 5-4

Povědomí 5-10
Vzpomínka 5-18
Světlo míru 5-24

 

Strana 13
Ve chvíli, kdy za mnou zaklaply dveře, jakobych odněkud
zaslechl tlumený výkřik…..
Nebo se mi to jen zdálo?

s

 

 

 

 

 

 

Strana 14 (Školní chodba)
Prošel jsem temnou chodbou.
Na okna s výhledem na nádvoří dopadaly těžké sněhové vločky.
Shlédl jsem oknem na ztemnělý prostor pode mnou.

Strana 15
Nevelký školní plácek byl tu a tam porostlý zelenými keři.
Na odlehlé straně nádvoří jsem spatřil siluetu věže s hodinami.
Odtud bohužel nerozeznám, kolik hodin ukazují.

Strana 16
Počkat.
Něco se pohnulo ve stínech přede mnou.
Nějaké zvíře? Ne, sice v téhle tmě sotva vidím, ale neomylně to ke mně kolébavě kráčí po dvou nohách.
Zdá se, jakoby to hledalo svou kořist.

Strana 17 (Šum rádia)
(JiJiJiJi...JiJiJi.........) (Zvuk rádia)
Zničehonic rádio na mých prsou ožilo.
Jakmile jsem stočil oči zpátky k chodbě, projela mým stehnem prudká bolest.

s

 

 

 

 

 

 

Strana 18 (Mumbler, animace)
Shlédl jsem dolů. Dlouhé, ostré drápy probodly mou nohu.
To odporně zdeformované monstrum. V temnotě kolem mne jich bylo víc.
Jakoby se mne snažily obejmout a obklopit ze všech stran.
Chtějí se do mne zahryznout.

Přejít na 4-2

Chodba základní školy 4-2

s

 

 

 

 

 

 

Strana 1 (Mumbler, animace)
Já...

A )Okamžitě od sebe příšeru odstrčím.
Přejít na 4-3


B )Zvednu pistoli a vystřelím.
Přejít na 4-4

Chodba základní školy 4-3

s

 

 

 

 

 

 

Strana 1 (Mumbler)
Pravou rukou jsem se vší silou zapřel do hlavy té příšery a odmrštil ji stranou. Zaklopýtala
a spadla tváří k zemi.
Dříve než jsem si to stačil uvědomit mne příšery obklopily.

Strana 2
Připravil jsem se ke střelbě.
Pevně zamířím na svůj cíl a stisknu spoušť třesoucím se prstem.

(Zvuk výstřelu)

Strana 3
Střílím na každou z postav, která se na mne vrhne z temnoty.
Vzduch kolem mne naplnil kouř střelného prachu, já se zakuckal a rukou jsem si zakryl ústa.
(Radio utichá)

Přejít na 4-5

Chodba základní školy 4-4

s

 

 

 

 

 

 

Strana 1 (Mumbler)
Rychle zdvihnu zbraň a zamířím na útočící monstra..

(Zvuk výstřelu)

Strana 2
"Ou!"
Zasáhl jsem, ale dlouhé drápy se stále zařezávaly hlouběji do mého stehna.

Strana 3
Pravou rukou jsem se vší silou zapřel do hlavy té příšery a odmrštil ji stranou. Zaklopýtala
a spadla tváří k zemi.
Dříve než jsem si to stačil uvědomit mne příšery obklopily
ze všech stran.

Strana 4
Připravil jsem se ke střelbě.
Pevně zamířím na svůj cíl a stisknu spoušť třesoucím se prstem.

(Zvuk výstřelu)

Strana 5
Střílím na každou z postav, která se na mne vrhne z temnoty.
Vzduch kolem mne naplnil kouř střelného prachu, já se zakuckal
a rukou jsem si zakryl ústa.

(Rádio utichá)

Přejít na 4-5

Chodba základní školy 4-5

s

 

 

 

 

 

 

Strana 1
I když šum rádia utichl,
nemohl jsem v hrůze spustit oči z těch mrtvých, nehybných těl.
Je Cheryl v pořádku?
Nemohla by sebou vláčet nic, co by mohla použít jako zbraň.

s

 

 

 

 

 

 

Strana 2 (Školní chodba)
Rozběhl jsem se.
Nemohu se zdržovat.
Nemám příliš času nazbyt.
Cheryl na mne jistě někde čeká.
Moment.
Náhle se mi zatmělo před očima.

Strana 3
Když jsem se podíval za sebe…
Všechna ta bezvládná těla příšer zničehonic zmizela.
 „Co to…“
Mám snad halucinace?

s

 

 

 

 

 

 

Strana 4
Vytáhl jsem z kapsy mapu a posvítil si na ni baterkou.
Zaujala mě kotelna dole v suterénu.
Přirozeně jsem se vydal tím směrem.

s

 

 

 

 

 

 

Strana 5 (Schody)
Pomalu sestupuji do suterénu školy.

Celá budova je bez elektřiny.
Na každém kroku jsem ze všech stran obklopován neproniknutelnou temnotou.
Neváhám však ani na chvíli vydat se vstříc novým děsům a zástupům monster.

Strana 6
Není to ale můj smysl pro spravedlnost, co vede mé kroky.
Chci se ujistit, že je Cheryl v pořádku, chci ji obejmout ve svém náručí…
To je můj jediný cíl.

s

 

 

 

 

 

 

Strana 7 (Kotelna)
Boiler je vypnutý.
Jednoduše bych měl stisknout vypínač a tenhle tajemný stroj by se měl dát do pohybu.
Na chvíli jsem zaváhal.

s

 

 

 

 

 

 

Strana 8
Zkusil jsem zmáčknout spínač, ale nic se nestalo.
A tak jsem otevřel ovládací skříň pod spínačem.

Strana 9
Vypadá to, že budu muset nějak převést energii ze
zdroje do boileru.

 

O Nás | Kontaktujte Nás | Copyright | ©2007-2021 Czech Silent Hill Heaven