Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill: Play Novel
Autor překladu: Chendler

    bvnv  

Obsah:

Úvod
Kapitola 1
Naslouchej pozorně 1-6
Osudové setkání 2-1
Těžkosti se zbraní 2-4
Hrozba z hůry 2-9
Po boji 2-16
Chodba základní školy 4-2
Chodba základní školy 4-5 (str. 10)


Sborovna 5-4

Povědomí 5-10
Vzpomínka 5-18
Světlo míru 5-24


Sborovna 5-4


http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/harry_05-5.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 1
Bez zjevného důvodu jsem na číselníku vytočil telefonní číslo k sobě domů.
Možná, že se už Cheryl vrátila …
S nepatrnou nadějí jsem vyčkával…

Strana 2
(Crrr… crrrrrr…)
Ozývalo se vyzvánění telefonu…
Tlumené zvonění přístroje znělo stále dokola, rozechvívající němou prázdnotu kolem mne.
Náhle však ustalo.

Strana 3
(......Haló)
Ze sluchátka se ozval hlas cizího muže.
"Haló...kdo je to..."

Strana 4
Slyšel jsem jeho přerývaný dech..

(Ah...)

Klik... (zavěsil)

Strana 5
Spojení bylo přerušeno.
Stál jsem tam naprosto zmatený se sluchátkem přitisknutým k uchu.

Strana 6
Nějaký chlap byl u mě doma…
Chlap, kterého neznám a který tam nemá co dělat.

http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/black.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 7
Jemně jsem zavěsil sluchátko do vidlice a chvíli jsem si telefon zamyšleně prohlížel.

Přejít na 5-5


Odchod ze sborovny 5-5


http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/harry_05-4.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 1
Otočil jsem se k odchodu.

Strana 2
CRrrrrrrr... Crrrr... (zvonění telefonu)

Strana 3
Srdce se mi rozbušilo.
Zvuk vyzvánění se nesl místností.
Zaraženě jsem se vrátil k telefonu a zvedl sluchátko.

Strana 4
"...Tatínku….Prosím pomoc..."

Strana 5
To je Cheryl...!
O tom nebylo pochyb.
Přitiskl jsem si sluchátko blíže k uchu.

Strana 6
"...Tatínku...Kde jsi..."

"Cheryl! Jsi to ty, Cheryl?!"

Strana 7
Hlas mé dcery náhle vystřídalo pípání ukončeného hovoru.
Tušil jsem to.
Cheryl tady musí být.

Strana 8
Tuhle školu muselo navštěvovat hodně dětí, už jen díky své poloze blízko města.
Bohužel prostory školy jsou mnohem větší, než jsem si původně představoval.
Spolu s učebnami je v budově mnoho místností, bude složité v té spleti
pokojů a chodeb Cheryl hledat.

Strana 9
Pokud sem Cheryl přišla z vlastní vůle,
mohla by být na svém " oblíbeném místě ".

http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/black.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 10
Rychle jsem opustil místnost a vyběhl po schodech na konci chodby o patro výš.

http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/harry_05-6.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 11 (Stůl s otevřenou knihou)
Vběhl jsem do knihovny, kde jsem na stole zahlédl otevřenou knihu.

Přejít na 5-6


Knihovna 5-6


http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/harry_05-6b.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 1
Byla to...

A ) dětská knížka.


Přejít na 5-7

B ) kniha o lékařství.


Přejít na 5-8

C ) kniha o náboženstvích.


Přejít na 5-9

 

Knihovna 5-7


http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/harry_05-7.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 1 (Dětská knížka)
Vzal jsem knihu do rukou a spatřil na jedné ze stránek ilustraci dítěte,
které si sebou neslo luk a šíp.

Strana 2
Někdo ji tu nechal rozečtenou.

Začal jsem číst na první stránce,
na které kniha zůstala otevřena.

Strana 3
"Jakmile to zaslechl, lovec s lukem a šípy řekl, " Zabiju
toho ještěra.."

Strana 4
Místo útoku se však držel zpátky a vysmíval se té stvůře.

Strana 5
"Kdo by se bál nějaké ještěrky?" Plaz výhružně zasyčel v odpověď.

Strana 6
"Spolknu tě jedním stiskem svých čelistí!"
Pak obrovské stvoření zaútočilo, s tlamou dokořán.

Na tohle mladík čekal.

Strana 7
Přiložil šíp k tětivě, pečlivě zamířil a vystřelil příšeře do chřtánu.
Šíp neomylně zasáhl svůj cíl, probodl nechráněné útroby

Strana 8
a ještěr se bezvládně sesul k zemi, mrtvý."

Strana 9
"Je to část staré pohádky. Pamatuji si, že jsem si ji jako dítě četl."
Ustoupil jsem o krok dozadu, jako bych si teprve teď něco uvědomil.
Počkat, zamyslel jsem se.

Přejít na 5-10


Knihovna 5-8


http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/harry_05-8.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 1 (Kniha o lékařství)
Kniha o lékařství

Strana 2
"[Bílá Klaudie]
Stálá rostlina, rostoucí blízko vody.
Dorůstá výšky kolem 30 až 40 centimetrů.
Podlouhlé listy s bílými květy.

Strana 3
Její semena obsahují silný halucinogen.
Staré záznamy ukazují, že byla hojně využívaná při náboženských obřadech.
Hrála v nich klíčovou roli díky svým omamným účinkům."

Strana 4
Další strana je celá rozmazaná…

Strana 5
"[...........tis]
..ažek z výše uvedené Bílé Klaudie,......úč...má..........
při....aktech vymítání...... je to viskózní kapalina, červené....barvy, a je.....
adminis..........napravit.....onemocnění pro které neexistují žádn...."

Přejít na 5-10


Knihovna 5-9


http://silenthillmemories.net/sh_pn/scenarios/harry_05-9.gif

 

 

 

 

 

 

Strana 1 (Kniha o náboženstvích)
"V závislosti na regionu rozlišujeme charakteristické rysy ve vlastnostech jednotlivých doktrín.
Již od dávných dob bylo nabízení lidských obětí jediným způsobem,jak zabránit katastrofě.

Strana 2
Podle těchto učení jsou nejvíce věřící ti, kteří se rozhodli vzdát se svého bytí na úkor svého přesvědčení o pravidlech světa, zatímco ti věřící, kteří stále odmítají pozbýt svých hmotných statků jsou nuceni prohloubit své znalosti studiem posvátných textů.
Nicméně, najdou se i věřící, kteří důsledně skrývají svou víru před ostatními.

Strana 3
Jednají tak z toho důvodu, že věří, že v případě, kdy by jejich víra vyšla najevo, všechno vynaložené usílí by přišlo vniveč a pozbylo účinnosti.
Dokonce i černá magie, která údajně v dnešní době vymizela, je v těchto končinách pečlivě zkoumána.

Strana 4
Na příklad v jednom z procesů je potřeba symbolické pečeti a oltáře, žhnoucího svatým plamenem. Pak se praví, že přivoláním bytosti z temnot, s níž naváže světec kontakt, umožní vytoření nové existence.

Strana 5
V tomto případě není svatost omezena pouze na kněze, neboť stejnému účelu může stejně dobře posloužit i neživý předmět."

Přejít na 5-10

 

 

O Nás | Kontaktujte Nás | Copyright | ©2007-2021 Czech Silent Hill Heaven